0903 039 148

Drum Fuji Xerox DocuCentre-V 2060/3060/3065/2560/3560 ( Hàng Việt Nam )

1.900.000 1.650.000